Home

Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä

Tutkimus- ja kehittämishanke 2021 – 2022

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Tässä hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia, keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia-, turvallisuus- ja terveydenhuoltoaloilla.

Hankkeen tavoitteet

Lisätä ymmärrystä työssä tapahtuvasta kestävästä oppimisesta ja sen tukemisesta lähijohtamistyön keinoin

Selvittää, millä tavalla lähijohtajille suunnattu interventio muuttaa johtajien ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta

Tuottaa työkaluja ja keinoja kestävän työssä tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja edistämiseen suomalaisessa työelämässä

Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience

David A. Kolb