Tutkimusharjoittelijana etäajassa

Pari viikkoa sitten tutkimusharjoitteluni ”Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä” -hankkeessa päättyi, ja kun nyt katson ajanjaksoa taaksepäin, voin todeta, että opin enemmän kuin osasin aavistaa.  Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen aikana minulle varmistui, että haluan suuntautua työssä oppimiseen sekä kehittää oppimisen johtamisen osaamistani. Mutkia suoristaen voin sanoa, että näin löysin polkuni joKo-hankkeen pariin. Tässä kirjoituksessa avaan lyhyesti kokemuksiani työskentelystä tutkimus- ja kehittämishankkeessa sekä pohdin lisäksi etätyöskentelyn roolia ja merkitystä harjoittelukokemukseen.

Harjoittelujakson työtehtävät muotoutuivat hankkeessa olevien tarpeiden sekä omien intressieni yhteensovittamisella.

Kun tutkimusharjoittelupaikkani joKo-hankkeessa varmistui, Jyväskylän yliopisto joutui samoihin aikoihin tiukentamaan koronalinjauksiaan. Tunnustan, etten ollut lähtökohtaisesti innostunut ajatuksesta, että suorittaisin ensimmäisen asiantuntijaharjoitteluni kokonaan etänä. Näen kuitenkin, että paikkariippumaton työskentely on jo pitkään ollut vahvistuva trendi työelämässä.  Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itseohjautuvuus ja luovuus ovat muutamia tärkeitä työelämätaitoja varsinkin näin etätyöskentelyn ajassa. Kun kasvokkaisia kohtaamisia ei arjessa ole, viestintään tulee kiinnittää tietoisesti huomiota, ja toiseksi ajanhallintataidot työn ja vapaa-ajan välillä korostuvat. Koen, että näistä taidoista oli minulle hyötyä harjoittelun tiimellyksessä. Asetin itselleni kolme oppimistavoitetta: aikuiskasvatustieteellisen asiantuntijuuden kehittäminen, hanke- ja verkostotyöskentelyyn perehtyminen sekä viestintäosaamisen vahvistaminen. Harjoittelujakson työtehtävät muotoutuivat hankkeessa olevien tarpeiden sekä omien intressieni yhteensovittamisella.

Pääsin kurkistamaan hankeprosessin saloihin viikoittaisissa tiimipalavereissa, ja samalla tunne tiimiosallisuudesta vahvistui viikko viikolta. Ei olekaan ihan helppo tehtävä perehdyttää ja ottaa uusi työntekijä osaksi tiimiä täysin etänä. Hankkeeseen osallistumisen myötä erityisesti tutkimusosaamiseni vahvistui. Observoin tutkimushaastatteluita, ja litteroin eli käänsin haastatteluaineiston äänitallenteita tekstimuotoon. Litterointi voi kuulostaa yksitoikkoiselta työtehtävältä, mutta sillä on etunsa, sillä tietoturvasyistä harvoin tulee tilaisuuksia päästä käsittelemään haastatteluiden alkuperäisiä äänitallenteita. Litteroinnissa ymmärrykseni hankkeen teemoista rikastui ja samalla litterointinopeuteni kehittyi huimasti. Oman kiinnostukseni pohjalta sain ottaa roolia hankeviestinnän kehittämisestä sekä toteuttamisesta, mikä tuki hyvin omia tavoitteitani ja toi varmuutta viestinnälliseen osaamiseen.

Jokainen harjoittelu on parhaimmillaan tekijänsä näköinen, ja juuri tätä oli harjoitteluni JoKo-hankkeessa.

Jokainen harjoittelu on parhaimmillaan tekijänsä näköinen, ja juuri tätä oli harjoitteluni JoKo-hankkeessa. Jos jotain jäin kaipaamaan, niin työskentelyä kampuksella sekä päivittäistä välitöntä ja vapaata ajatuksen vaihtoa. Yksi tiimiläisistäni puhuukin ajatusrönsyistä – niitä tosiaan syntyi esimerkiksi osaamisen kehittämisen käytännöistä. Onneksi kaupungin koronatilanteen rauhoittuessa pääsimme muutaman kerran tapaamaan turvaohjeistuksia noudattaen ihan kasvokkainkin. Tutkimusharjoittelun myötä asiantuntijuuteni syveni itseäni innostavien teemojen parissa, ja mikä parasta, pääsin tutustumaan valloittaviin ja asiantunteviin aikuiskasvatustieteilijöihin Kaijaan, Soilaan ja Marianneen! Oli jännittävää hypätä uuteen rooliin etänä, mutta tässä tiimissä se oli yllättävän luontevaa, ja tiistaiaamut alkoivat aina lennokkailla keskusteluilla ja innostavilla aikuiskasvatustieteen teemoilla. Onneksi työskentely laitoksella ei pääty tähän – pääsen jatkamaan tutkimusavustajana toisessa projektissa, ja syksyllä palaan jokon teemojen pariin gradun myötä.

Kiitos vielä Kaija, Soila ja Marianne innostavasta yhteistyöstä!

Justiina Pihlajamaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: