Kohti kesää ja hanketaukoa

JoKo-hanke on pian puolivuotias ja edessä on ensimmäinen pidempi tauko hankkeen historiassa. Ensimmäinen kevät oli tutkimushankkeellemme ja meille tutkijoille yllätyksellinen, mutta antoisa. Monille meistä aineiston kerääminen etäyhteyksin oli vierasta ja sen toteutukseen liittyi monia epävarmuuden tunteita: saammeko luotua haastattelutilanteessa sen luottamuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin, johon kasvokkaisissa kohtaamisissa päästään? Toimiiko tekniikka moitteettomasti ja vältymmekö häiriöltä? Väsytämmekö jo valmiiksi paljon etäpalavereissa istuvat asiantuntijat haastattelutilanteilla vai muodostuuko osallistujalle haastattelusta voimauttava kokemus ja lyhyt irtiotto työarjesta? Nyt lähes 30 etänä tehdyn haastattelun jälkeen voimme todeta, että pelot olivat turhia – tekniikka toimi, palaute oli positiivista ja aineisto rikasta. Kokemukset opettivat ja tulemme varmasti soveltamaan etähaastattelua myös tulevaisuudessa – silloin, kun se näyttäytyy tarkoituksenmukaiselta tutkimuksen ja osallistujan kannalta.

Kuva: Pixabay

Haastattelut olivat kaikkineen yksi iso etappi hankkeen etenemisessä, mutta paljon muutakin on kevääseen 2021 mahtunut. Osin etäelämänkin vuoksi olemme JoKossa pyrkineet panostamaan viestintään. Itsemme ja aiheesta kiinnostuneiden iloksi olemme päivittäneet sometilejämme, kirjoitelleet blogitekstejä sekä osallistuneet erilaisten yhteistyökumppanien järjestämiin tapahtumiin ja webinaareihin. Kaikki nämä ovat tarjonneet mahdollisuuksia pysähtyä tutkimusaiheidemme – työssä oppimisen, johtamisen ja hyvinvoinnin – äärelle ja tarkastella niitä hieman erilaisista näkökulmista. Ne ovat osaltaan olleet myös pienen pieniä irtiottoja arjen työstä – haastatteluista, lukemisesta, opetustyöstä tai tieteellisestä kirjoittamisesta. Kevät 2021 on jälleen osoittanut tutkimustyön monipuolisuuden.


Tutkimusjulkaisujen osalta hankkeessa mennään täydellä höyryllä – alustavaa analyysiä jo kerätyistä aineistoista on päästy pikkuhiljaa aloittamaan. Lisäksi olemme työstäneet erittäin kiinnostavaa katsausartikkelia oppimisen johtamiseen liittyvästä aikaisemmasta tutkimuksesta. Tuosta artikkelista on mahdollista kuulla lisää ensi syksyn WORK –kongressissa, johon esityksemme “A Systematic Literature Review of Management and Leadership Supporting Learning in Workplaces”  on hyväksytty.  Viikottaiset hanketiimin palaverit ovat pitäneet koossa tiimimme sisäistä yhteisöllisyyttä ja tarjonneet mahdollisuuden tehdä katsausta hankkeen tilasta ja tavoitteiden täyttymisestä. Pientä tiimiämme täydensi alkuvuoden aikana kaksi lahjakasta tutkimusavustajaa, jotka tekivät arvokasta työtä taustamateriaalien hankinnassa sekä aineistojen käsittelyssä.

Kuva: Pixabay


Ensi syksy tuo tullessaan lisää haastattelutyötä – tällä kertaa kasvokkain (koronatilanteen salliessa ja turvallisuudesta huolehtien). Sen lisäksi luvassa on hankkeessa 2022 keväällä toteutettavien valmennusinterventioiden suunnittelua ja valmistelua yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa. Syksyllä pääsemme myös aloittamaan tutkimustyön hankkeemme kolmannen yhteistyöorganisaation, sairaalan, kanssa. Kirjoitustyö etenee jo aloitettujen artikkeleiden, mutta myös uusien tekstien parissa – niistä lisää kesän jälkeen.


Aurinkoista ja levollista kesää toivottaen,
JoKon tiimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: