Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista

Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoilla? Uusi teos luovuudesta ja oppimisesta syventyy ilmiöiden monipuoliseen luonteeseen esittelemällä uusinta tutkittua tietoa aiheesta.

Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista


Muutoksessa eläminen tarkoittaa usein selviytymistä ja luovimista erilaisissa, tuntemattomissa tilanteissa. Niin pienet arkiset tapahtumat kuin suuret globaalit muutoksetkin vaikuttavat toimintaamme, ja pakottavat meidät keksimään ja soveltamaan uudenlaisia, parempia ja tilanteeseen soveltuvampia toimintatapoja ja ratkaisuja.

– COVID-19-pandemia on elävä esimerkki siitä, että muutokset eivät aina tuota inspiraatiota ja iloa vaan myös huolta ja epävarmuutta. Siitä huolimatta ne ovat tärkeä kasvualusta oppimiselle ja luovuudelle – ei ole luovuutta ilman epävarmuutta, toteaa tutkija Soila Lemmetty Jyväskylän yliopistosta.

Luovuus ja oppiminen ovat kokoelma kysymyksiä, sokeita pisteitä, hämmennystä ja ahaa-elämyksiä. Yksilöiden ja ryhmien toimijuus, autonomia ja yhteistyö ovat tällaisten epävarmuuden hetkien keskellä edellytyksiä oppimiselle ja luovalle toiminnalle, mutta millä tavalla erilaiset ympäristöt, kulttuurit ja toimintatavat voivat tukea ja mahdollistaa oppimista ja luovuutta?

Creativity and Learning: Contexts, Processes and Support on uusi tuoreimpaan tutkimustietoon pohjautuva teos luovuuden ja oppimisen suhteesta, niiden taustoista, ilmentymistä ja tuen muodoista.

– Siirtämällä huomio yksilöpsykologiasta sosiokulttuuriseen viitekehykseen, teoksessa tarkastellaan luovuuden ja oppimisen prosessien monipuolista luonnetta ja muodostetaan näin laajempi kuva luovuudesta, oppimisesta ja niiden keskinäisestä riippuvuudesta, kertoo kirjaa toimittanut apulaisprofessori Kaija Collin.

Kirjassa esitellään luovuuden ja oppimisen määritelmiä koulun, aikuiskoulutuksen, työpaikkojen ja organisaatioiden konteksteissa ja se tarjoaa myös käytäntöön sovellettavia näkökulmia luovuuden ja oppimisen tukemiseen opetuksessa, johtamisessa ja kehittämistyössä.

Teos on suunnattu erityisesti kasvatustieteiden ja psykologian opiskelijoille, tutkijoille, kehittäjille ja asiantuntijoille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut useita luovuuden ja oppimisen tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kirjan ovat toimittaneet tutkija Soila Lemmetty, apulaisprofessori Kaija Collin sekä yliopistonopettaja Panu Forsman Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta yhdessä apulaisprofessori Vlad Glaveanun (Webster University, Geneve, Sveitsi) kanssa.

Lisätietoja:

Tutkija, KT Soila Lemmetty
soila.j.lemmetty@jyu.fi, puh. 040 805 4737

Apulaisprofessori, dosentti, KT Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: