Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!

Useissa organisaatioissa mietitään jälleen kuumeisesti ensi vuoden henkilöstön koulutussuunnitelmia ihmisten ja organisaation osaamisen kehittämiseksi ja uusien asioiden oppimiseksi. Luultavasti yrityksen henkilöstöfunktio on tehnyt ainakin jonkinmoisen työn ja kerännyt erilaisia tarpeita liiketoiminnasta, joiden pohjalta nyt mietitään ja suunnitellaan, mitä ohjelmia toteutetaan. Tärkeää on, että näiden panostusten toteuttaminen on myös yrityksen strategian mukaista. Osaamisesta onkin tullut monessa yrityksessä niin keskeinen kilpailutekijä, että osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen ovat yritysten henkilöstöstrategioiden ydintä. Tavoitteena on, että yrityksellä on osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa, osaaminen kehittyy jatkuvasti tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti ja lisäksi pidetään osaavasta porukasta kiinni. Kuulostaa varmaan aika tutulta? Mutta miten ihmeessä työntekijöiden osaamista tulisi parhaimmalla mahdollisella tavalla kehittää, jotta yrityksen asettamat tavoitteet niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä osaamisen kehittämisen suhteen saavutetaan? Kyse on pitkälti uuden oppimisen panostamiseen työssä ja sen tukemisesta kestävällä tavalla.

Kuva: Marika Shemeikka

Monessa yrityksessä ja organisaatiossa osaamisen kehittämisen ja uuden oppimisen kysymyksiä tarkastellaankin vielä kovin perinteisistä näkökulmista. Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja uuden oppiminen ovat monesti kiinni erilaisissa ohjelmissa ja valmennuksissa, joita edelleen tarvitaan, mutta riittävätkö nämä yksin enää ylläpitämään koko yrityksen osaamista? Mikäli kurssilla opittua ei saada vietyä työn kontekstiin pian kurssin jälkeen, voi ponnistelut ja käytetyt resurssit valua hukkaan. Eikö tämä ole hieman tehotonta? Ei ole lainkaan harvinaista, että esimies pyytää henkilöstöhallintoa etsimään sopivia kursseja henkilöstölle osaamisen ylläpitämiseksi. Tyypillistä on myös, että olemassa olevasta tarjonnasta napsitaan omaan työhön sopivia osaamisen kehittämisen palasia miettimättä, miten oppimista työn äärellä voitaisiin mallintaa ja kehittää. Osaamisen kehittämiseen voi ymmärrettävästi olla vaikea päästä kiinni, eikä asian ulkoistaminen henkilöstöhallinnolle ole siksi mitenkään harvinaista.

Henkilöstön kehittäjillä onkin suuri haaste saada ylin johto ja kaikki esimiehet ymmärtämään, miten osaamisen kehittämistä tulisi lähestyä ja miten uuden oppimista tukea kurssien lisäksi työn arjessa. Aikuinen ihminen kun oppii työn kannalta merkityksellisiä asioita juuri työssä ja työn äärellä. Meidän tulee ymmärtää työn ja oppimisen saumaton kietoutuminen toisiinsa yhtenä prosessina, oppimisen yhä merkityksellisempi kontekstisidonnaisuus ja kestävän oppimisen näkökulmat. Eikö tavoitteena olekin yksilön olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen, uuden tiedon nopea oppiminen ja haltuunotto sekä hyvinvoinnin vahvistaminen? Juuri tästä on kyse kestävässä oppimisessa työssä.  

Työ, uuden oppiminen, osaamisen kehittäminen ja organisaation kulttuuri kietoutuvat toisiinsa saumattomasti.

Työ, uuden oppiminen, osaamisen kehittäminen ja organisaation kulttuuri kietoutuvat toisiinsa saumattomasti. Tässä kulttuurin merkitys korostuu siten, miten se tukee kestävää oppimista koko organisaation näkökulmasta kaikille yrityksen työntekijöille kunkin työn haasteiden kontekstissa. Erilaiset oppimista edistävät asiat tulisikin siten linkittää saumattomasti työn tekemisen yhteyteen. Esimerkiksi onnistuneen asiakas-casen jälkeen reflektointi viikkopalaverissa tiimin kanssa siitä, mikä meni hyvin ja miten kannattaa toimia seuraavallakin kerralla tyytyväisen asiakkaan saamiseksi. Tai ison projektin toteuttamisessa eteen tulevat haasteet ja ongelmanratkaisu yhdessä moniammatillisen projektitiimin kanssa valjastaa kaikkien osaamisen ongelmanratkaisuun parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Esimiestyön näkökulmasta yhteiset seurantapalaverit voivat toimia työkaluina uuden oppimisen näkökulmasta erityisesti ongelmanratkaisun, reflektoinnin ja palautteen avulla. Työturvallisuuden näkökulmasta erilaisten ohjeistuksien ja työturvallisuuden merkityksen läpikäynti keskustelemalla esimiehen tai kollegan tuella antaa mahdollisuudet yksilön syväoppimiseen ja takaa riittävät ajalliset resurssit tärkeiden työturvallisuusasioiden ymmärtämiseen työssä. Parasta näissä kaikissa esimerkeissä on myös se, että kaikki oppivat – ei vain asiakaspäällikkö, projektipäällikkö, esimies tai työturvallisuuden perehdyttämisestä vastaava henkilö – vaan kaikki osallistujat.

Kuva: Marika Shemeikka

Jo olemassa olevan ymmärryksen valossa kestävän oppimisen näkökulmat mahdollistavat ja vahvistavat uuden tiedon nopeaakin oppimista ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Esimies kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä on ihan avainasemassa. Juuri näitä asioita me joKo-projektissa työskentelevät tutkimme. Meitä kannattaakin seurata, sillä tuloksia, ja varmasti mielenkiintoisia sellaisia, on luvassa ensi vuoden puolella!

Annamaria Lumiala, aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta ja JoKo-hankkeen tutkimusavustaja

Lähteet:

Lemmetty, S. & Collin, K. (2020). Throwaway knowledge, useful skills, or a source for wellbeing? Outlining sustainability of workplace learning situations. International journal of lifelong education 2020, 39(5-6), 478-494.

Manuti, A. & Giancaspro, M. L. (2019). People make the difference: An explorative study on the relationships between organizational practices, employees’ resources, and organizational behavior enchanging the psychology of sustainability and sustainable development. Sustainability 11(1499), 1-17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: