Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen

Joko-hankkeen ensimmäinen vuosi on loppusuoralla. On siis hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, miten hanke on edennyt, mitä sen puitteissa ollaan tehty ja mitä seuraavaksi tapahtuu.

Kuva: Jenoradesign

Alkuvuodesta hankkeen aloitusta häiritsi koronatilanne, jonka vuoksi aineiston keruun – haastatteluiden – tekeminen paikan päällä organisaatioissa vaihtui etäyhteyksiin. Sairaalaorganisaation osalta haastatteluajankohta oli välttämätöntä siirtää kokonaan syksymmälle, sillä kiire ja pandemiatilanne ei antanut keväällä aikaa tutkimusyhteistyölle sairaalassa. Kaikista vaikeuksista selvittiin ja nyt, vuoden lopussa, onkin hienoa todeta, että hankkeen massiivinen, rikas ja innostava haastatteluaineisto (N = 85) on kokonaisuudessaan kerätty.

Haastatteluiden ja niiden litteroinnin ohessa aikaa on kulunut paljon kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusjulkaisujen lukemiseen ja sitä kautta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan luomiseen työssä oppimisen, kestävyyden ja niiden johtamisen näkökulmista. Useampikin katsausartikkeli on työn alla odottamassa viimeistä viilausta. Katsauksia olemme julkaisemassa sekä oppimisen johtamisesta, työssä oppimisesta jatkuvan oppiminen osana sekä kestävän oppimisen käsitteestä. Koska haastatteluaineiston keruu – ja siten myös sen esikäsittely viivästyivät alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, ei myöskään empiirisiä analyysejä ole voitu systemaattisesti aloittaa. Tämän vuoksi on ollut tärkeää keskittyä huolelliseen taustatyöhön ja aikaisempien julkaisujen läpikäyntiin.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on lisäksi luotu verkostoja ja edistetty sekä ylläpidetty yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit hankkeelle ovat tietenkin kohdeorganisaatiot, joiden yhteyshenkilöiden kanssa on pidetty säännöllisesti yhteyttä. Osassa organisaatioita on käyty myös paikan päällä kertomassa hankkeesta ja sen teemoista. Yhteistyötä on aloitettu ja jo tehtykin myös muiden samoja aiheita tutkivien asiantuntijoiden ja tutkimusryhmien kanssa. JoKon sisarhankkeen (cool@work) tutkijoiden kanssa on suunniteltu yhteinen teemaryhmä helmikuun Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville, useita tutkijoita ja tutkimuksia kokoavaa kirjaa on alettu työstämään (siitä lisää ensi vuonna 😉), esitysehdotelmia on lähetetty kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkijatapaamisiin ja konferensseihin, ja hankkeesta on viestitty säännöllisesti niin JoKon omissa kanavissa kuin tilaisuuden tullen myös mediassa ja seminaareissa.

Alkuvuodesta tiimimme oli vielä pieni kolmen tutkijan porukka. Syksyä kohti se kuitenkin kasvoi parhaimmillaan yhdeksän hengen ryhmäksi! Hanke on edennyt erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana vauhdikkaasti, kun joukkoomme liittyi neljä ahkeraa ja innostunutta tutkimusavustajaa. Siitä huolimatta, että työtä on tehty pääsääntöisesti etänä, joukkueessamme on ollut erinomainen tunnelma ja tekemisen meininki. Muutaman kerran olemme myös päässeet kokoontumaan lähes koko porukan kesken livenä tai vähintäänkin hybridinä. Pieniä irtiottoja on saatu otettua yhteisten kahvihetkien, lounastapaamisten ja tietysti JoKon pikkujoulujen parissa. Iso kiitos mutkattomasta ja positiivisesta työskentelystä syksyn aikana kuuluu ihan jokaiselle hankkeemme työntekijälle. Hanke on herättänyt kiinnostusta myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden keskuudessa ja hankkeen aineistoista onkin tulossa useita pro gradu -tutkielmia. Opiskelijoiden kautta hanke on saanut myös uudenlaisia näkökulmia ja avauksia, joita pääsemme lukemaan gradujen valmistuttua ensi vuoden aikana.

Kuva: Jenoradesign

Mutta mitä on luvassa seuraavaksi? Joululoma on monen ovella ja se on ansaittu hengähdystauko työstä ja sen tutkimisesta. Tammikuussa JoKo-hankkeessa käynnistyy seuraava vaihe eli ryhmävalmennukset kohdeorganisaatioiden lähijohtajille. Ryhmävalmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien ymmärrystä ja kykyä soveltaa oppimisen tutkimusta ja rakentaa organisaatioiden sisällä toimivia ratkaisuja työssä oppimisen tukemiseen. Meidän tutkijoiden tehtävämme on sekä valmentaa valmennukseen osallistuvia, että kerätä tutkimusaineistoa heidän kehittymis- ja kehittämisprosesseistaan. Haluamme myös selvittää valmennuksen vaikutuksia osallistujille ja siten tuottaa tietoa ryhmävalmennuksen toimivuudesta esihenkilöiden ohjausosaamisen kehittämisessä. Vuoden 2021 aikana kerätyt haastatteluaineistot odottavat myös analyysejä, joita lähdetään työstämään heti vuoden alussa. Tulokset hankkeesta tulevat kaikkien nähtäville syksyllä 2022 julkaistavassa kirjassa sekä Työsuojelurahastolle ensi vuoden loppuun mennessä toimitettavassa loppuraportissa, joka myös tulee olemaan avoin julkaisu.

Nyt on kuitenkin aika nauttia joulusta ja lomasta.

Iso ja lämmin kiitos kaikille hankkeeseen tavalla tai toisella osallistuneille: tutkijoille ja tutkimusavustajille, yhteistyöorganisaatioille, haastateltaville, tutkijakollegoille ja muille verkostoille sekä tietysti Työsuojelurahastolle ja Jyväskylän yliopistolle hankkeen mahdollistamisesta.

Kuva: Pixabay

Rauhallista, rentotuttavaa ja ilon täyteistä joulua ja menestystä tulevalle vuodelle 2022 toivottaa JoKo-hankkeen tutkijat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: