Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista

Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoilla? Uusi teos luovuudesta ja oppimisesta syventyy ilmiöiden monipuoliseen luonteeseen esittelemällä uusinta tutkittua tietoa aiheesta. Muutoksessa eläminen tarkoittaa usein selviytymistä ja luovimista erilaisissa, tuntemattomissa tilanteissa. Niin pienet arkisetContinue reading “Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista”

Kohti kesää ja hanketaukoa

JoKo-hanke on pian puolivuotias ja edessä on ensimmäinen pidempi tauko hankkeen historiassa. Ensimmäinen kevät oli tutkimushankkeellemme ja meille tutkijoille yllätyksellinen, mutta antoisa. Monille meistä aineiston kerääminen etäyhteyksin oli vierasta ja sen toteutukseen liittyi monia epävarmuuden tunteita: saammeko luotua haastattelutilanteessa sen luottamuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin, johon kasvokkaisissa kohtaamisissa päästään? Toimiiko tekniikka moitteettomasti ja vältymmekö häiriöltä? VäsytämmeköContinue reading “Kohti kesää ja hanketaukoa”

Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä

Oppiminen on olennainen osa työelämää – jopa siinä määrin, että yhä useampi kokee työn itsessään olevan nimenomaan jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen on vaativaa, sillä se edellyttää oppijalta toistuvasti luovaa ajattelua ja tarkkaavaisuutta. Avainkysymys onkin, miten jatkuvan oppimisen tulevaisuus saadaan rakennettua inhimilliselle ja sosiaalisesti kestävälle pohjalle? Jatkuvan oppimisen merkitys organisaatioiden kilpailukyvyn ja uudistumisen moottorina on ainaContinue reading “Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä”

Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta 

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee –tilaisuudessa 18.5. teemana oli oppiminen, (työ)hyvinvointi ja johtaminen. Neljä tutkijaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta olivat kertomassa käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä keskustelemassa nykyajan työelämästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Seuraavassa poimintoja tilaisuudesta.  Hanke-esittelyt pähkinänkuoressa  Ensimmäisenä hankkeita esittelivät psykologian laitoksen tutkijat. Professori Saija Mauno kertoi alkuun IJDFIN hankkeesta, jonka keskiössä on työn intensifikaatio sekä kysymys siitä, miten uudet työnContinue reading “Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta “

Tutkimusharjoittelijana etäajassa

Pari viikkoa sitten tutkimusharjoitteluni ”Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä” -hankkeessa päättyi, ja kun nyt katson ajanjaksoa taaksepäin, voin todeta, että opin enemmän kuin osasin aavistaa.  Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen aikana minulle varmistui, että haluan suuntautua työssä oppimiseen sekä kehittää oppimisen johtamisen osaamistani. Mutkia suoristaen voin sanoa, että näin löysin polkuni joKo-hankkeen pariin. Tässä kirjoituksessa avaan lyhyestiContinue reading “Tutkimusharjoittelijana etäajassa”

Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)

*Palaamme tässä blogissa kevääseen 2019. Blogiteksti on julkaistu alunperin joko-hanketta edeltävän HeRMo (Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä) tutkimushankkeemme blogissa. Alkuperäinen teksti: https://hermohanke.wordpress.com/2019/05/29/kestavaa-oppimista-koopenhaminassa/ Mitä on kestävä oppiminen tai oppimisen kestävyys työelämässä? Tämän kysymyksen parissa suuntasimme 13.5.2019 HeRMon kahden projektitukijan, Soilan ja Saran, voimin Kööpenhaminaan pohjoismaiseen Adult Education and Learning konferenssiin. Tapahtuman teemana oli ”Sustainability, innovationsContinue reading “Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)”

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?

Opiskelen aikuiskasvatustiedettä Jyväskylän yliopistossa, ja työskentelen joKo-hankkeessa tutkimusharjoittelijana. Harjoitteluni sijoittuu aikuiskasvatustieteen syventäviin opintoihin. Työsuojelurahaston rahoittama joko-hanke paikantuukin aikuiskasvatustieteilijän ydinosaamisalueelle. Monissa suomalaisissa organisaatioissa kehitetään oppimista tukevia käytäntöjä, mutta toisaalta olen saanut huomata, ettei työelämässä aina tunnisteta aikuiskasvatustieteellistä osaamista. Siksi tässä blogikirjoituksessa parrasvaloon pääsee aikuiskasvatustieteellinen osaaminen ja aikuiskasvatustieteilijän rooli oppimisen ja kasvun asiantuntijana. Väitän, että organisaatiot tarvitsevat aikuiskasvatustieteellistä osaamista kipeämmin kuin vielä itse osaavat tunnistaa.  Täällä Jyväskylässä aikuiskasvatustiede sijoittuu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, ja isossa kuvassa missiomme on ”Oppiminen jaContinue reading “Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?”

JoKo-hankkeen suunnitelmasta A suunnitelmaan B ja toteutukseen C

Tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelu on usein innostava ja luova prosessi. Niin myös joKo-hankkeen kohdalla. Rahoitushakemusta tai hankesuunnitelmaa kirjotettaessa on aina tehtävä ennustuksia: miten ja milloin hanke toteutuu, ketkä siihen osallistuvat, mitä se tuottaa ja millaisia vaikutuksia näillä tuotoksilla on? Akateemisessa maailmassa rahoituksen saaminen ei ole itsestään selvää. Joskus se voi viedä vuosia, joskus tärppää kerrasta.Continue reading “JoKo-hankkeen suunnitelmasta A suunnitelmaan B ja toteutukseen C”

Joko tutkitaan työssä tapahtuvaa oppimista?

Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä (joKo) –tutkimus- ja kehittämishanke starttasi täydellä teholla tammikuussa 2021. Aikakausi, jota elämme, ei voisi olla otollisempi työssä tapahtuvan oppimisen tutkimiselle. Jatkuva oppiminen on esillä valtakunnallisesti sekä koulutuksen että työelämän kentillä. Koronapandemia on pakottanut työikäiset sopeutumaan nopeisiin muutoksiin – liittyivätpä ne sitten etätyöhön, terveysturvallisuuteen tai työsuhteisiin. Teknologiat ja digitaalisuus ovat osa jokapäiväistäContinue reading “Joko tutkitaan työssä tapahtuvaa oppimista?”