Blogi

JoKon blogissa

JoKo-hankkeen blogissa esitellään hankkeemme etenemistä sekä pohdintoja työssä oppimisesta ja sen tukemisesta! Kirjoittajina toimivat hankkeen tutkijat.

Kesän jälkeen loppusuoralle

Juhannusviikko on saapunut ja tuonut mukanaan aurinkoa ja rentoutuvaa mieltä. Lähestyvän kesäloman ja siihen liittyvän odotuksen pystyi aistimaan JoKo-hankkeen viimeisimmässä tiimipalaverissa, joka hyödynnettiin ensi syksyn suunnitteluun ja kiitosten jakamiseen sekä kesälomatunnelman virittämiseen. Rennon keskustelun ohella ilmassa oli myös haikeutta ja uuden odotusta, JoKo-tiimin muuttaessa syksyllä muotoaan. JoKo-hanke on ollut käynnissä nyt lähes 1,5 vuotta, jostaContinue reading “Kesän jälkeen loppusuoralle”

Oppiminen ei tapahdu kello kaulassa

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, työikäisten osaamista tulee kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Muodollisten koulutusten lisäksi työn arjessa oppimisella on tärkeä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä.   JoKo-hankkeen tutkijat Soila Lemmetty, Marianne Jaakkola ja Kaija Collin kokosivat yhteen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä työssä tapahtuvasta oppimisesta analysoiden viime vuosina julkaistuja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita työssä oppimisenContinue reading “Oppiminen ei tapahdu kello kaulassa”

Haastattelussa Katja Köykkä: Tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta

Osaaminen johtaminen on päivän sana muuttuvassa työelämässä, jossa jokaisen henkilöstön jäsenen – iästä, koulutustaustasta ja työtehtävästä riippumatta – on kyettävä omaksumaan uutta tietoa ja uudenlaisia taitoja. Osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan ole työelämässä yksin yksilön vastuulla, vaan myös organisaatioilla on tärkeä rooli henkilöstön osaamisen edistämisessä. Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen koulutuksen alumni Katja Köykkä tarkasteli pro gradu tutkielmassaanContinue reading “Haastattelussa Katja Köykkä: Tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta”

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua! Useissa organisaatioissa mietitään jälleen kuumeisesti ensi vuoden henkilöstön koulutussuunnitelmia ihmisten ja organisaation osaamisen kehittämiseksi ja uusien asioiden oppimiseksi. Luultavasti yrityksen henkilöstöfunktio on tehnyt ainakin jonkinmoisen työn ja kerännyt erilaisia tarpeita liiketoiminnasta, joiden pohjalta nyt mietitään ja suunnitellaan, mitä ohjelmia toteutetaan. Tärkeää on, että näidenContinue reading “Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!”

“Sinulle on postia, tutkijalta!” 

Mitä tutkimusviestinnästä tulisi tietää? Mitä tutkimushanke oikeastaan tekee sosiaalisessa mediassa ja kenen tulisi ylipäätään kiinnostua tutkimusviestinnästä? Tässä blogipostauksessa pohdimme sitä, mitä viesti tutkijalta pitää sisällään sekä tarkastelemme viestintää yhtenä tutkimustyön tärkeänä osana. Pohdimme myös tieteellisen tiedon saavutettavuutta, sillä tutkimusviestinnän taustalla on aina tutkimuksen, tutkimustulosten ja tieteen saavutettavuus.   Tutkimustyön lähtökohtana on tiedon lisääminen tietystä asiasta taiContinue reading ““Sinulle on postia, tutkijalta!” “

Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä -teemaryhmä herätti kiinnostusta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät vuosimallia 2022 järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi Tampereen yliopiston toimesta etätoteutuksena to 10.2. – pe 11.2 ajalla. Päivien teemana oli jatkuva aikuiskasvatus ja sekös olikin mitä parhain lähtökohta myös päivillä järjestetylle teemaryhmälle ‘Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä’. JoKo-hankkeen tutkijat toteuttivat kyseisen teemaryhmän yhteistyössä Cool@work (Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet työpaikoilla) -hankkeen toimijoiden kanssa.Continue reading “Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä -teemaryhmä herätti kiinnostusta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä”

Esimiehellä on avainrooli: Miten sinä johdat tiimisi ja yksilöiden osaamista vuonna 2022?

Vuosi 2022 on jo meneillään ja yksilöiden, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden tavoitteet on asetettu. Mitkä ovat tämän vuoden määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joihin tulee yltää? Mitä näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii eri henkilöiltä? Määrällisten tavoitteiden asettaminen voi onnistua helpostikin, mutta tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän osaamisen ja tuen konkretisointi voi olla haastavaa. Uusia tapoja osaamisen kehittämiseen kannattaa innovoidaContinue reading “Esimiehellä on avainrooli: Miten sinä johdat tiimisi ja yksilöiden osaamista vuonna 2022?”

The manager has a key role to play: How will you lead the skills of your team and individuals in 2022?

The year 2022 is already underway and goals have been set for individuals, teams, and entire organizations. What are the quantitative and qualitative targets for this year that need to be met? What does it take for different people to achieve these goals? Setting quantified goals can be easy, but it can be challenging toContinue reading “The manager has a key role to play: How will you lead the skills of your team and individuals in 2022?”

Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia

Oletko koskaan ajatellut, miten ihmiset päätyvät tutkimusavustajiksi hankkeisiin ja mitä he sitten hankkeissa oikeastaan tekevät? Oletko tietoinen, millainen määrä taustatyötä, analyysiä, aineistonhankintaa ja muuta yhteenvetoa tutkimushankkeet pitävät sisällään? Oletko ehkä itsekin kiinnostunut hakeutumaan tutkimusavustajaksi ja haluaisit kuulla kokemuksia aiheesta? Olet juuri oikean blogin äärellä. Tässä tekstissä me kolme JoKo-hankkeessa syksyllä 2021 työskennellyttä tutkimusavustajaa, Marika, KaisuContinue reading “Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia”

Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen

Joko-hankkeen ensimmäinen vuosi on loppusuoralla. On siis hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, miten hanke on edennyt, mitä sen puitteissa ollaan tehty ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Alkuvuodesta hankkeen aloitusta häiritsi koronatilanne, jonka vuoksi aineiston keruun – haastatteluiden – tekeminen paikan päällä organisaatioissa vaihtui etäyhteyksiin. Sairaalaorganisaation osalta haastatteluajankohta oli välttämätöntä siirtää kokonaan syksymmälle, sillä kiire ja pandemiatilanne eiContinue reading “Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen”

Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle

Jokaisessa organisaatiossa rekrytoidessa uutta henkilöstöä käsitellään uuden henkilön perehdyttämistä työtehtäviin, työn tekemisen käytöntöihin ja organisaation kulttuuriin. Organisaatioissa perehdyttäminen on usein jaettu osin henkilöstöhallinnon ja osin lähijohtajan vastuulle tai kokonaan työntekijän lähijohtajan vastuulle. Organisaatioiden on nykypäivänä yhä enemmän panostettava tarjoamaan henkilöstölle jotain enemmän kuin vain työpaikka – jotain minkä takia työntekijä hakeutuisi ja valitsisi juuri kyseisenContinue reading “Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle”

Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea

Poliisin työn oppii tekemällä, mutta koulutus on korvaamaton ajokortti. Näin kuvaavat JoKo (lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä) -tutkimushankkeeseen osallistuneet poliisit. Kokemukseen pohjautuvalle ajatukselle löytyy tieteellistä pohjaa, sillä Vuorensyrjän (2015) mukaan poliisien epävirallisten, päivittäisten oppimistilanteiden osuuden on arvioitu olevan huomattavan suuri verrattuna organisaation järjestämään viralliseen koulutukseen. Samaan aikaan yhteiskunnan muutos muuttaa yhtenään poliisien osaamisvaatimuksia (Vanhanen, 2020),Continue reading “Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea”

Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!

Many organizations are once again feverishly thinking about next year’s staff training plans to develop people and organizational skills and learn new things. Probably the company’s human resource’s function has done at least some work and gathered various needs from the business, based on which we are now thinking and planning what programs to implement.Continue reading “Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!”

Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista

Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoilla? Uusi teos luovuudesta ja oppimisesta syventyy ilmiöiden monipuoliseen luonteeseen esittelemällä uusinta tutkittua tietoa aiheesta. Muutoksessa eläminen tarkoittaa usein selviytymistä ja luovimista erilaisissa, tuntemattomissa tilanteissa. Niin pienet arkisetContinue reading “Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista”

Kohti kesää ja hanketaukoa

JoKo-hanke on pian puolivuotias ja edessä on ensimmäinen pidempi tauko hankkeen historiassa. Ensimmäinen kevät oli tutkimushankkeellemme ja meille tutkijoille yllätyksellinen, mutta antoisa. Monille meistä aineiston kerääminen etäyhteyksin oli vierasta ja sen toteutukseen liittyi monia epävarmuuden tunteita: saammeko luotua haastattelutilanteessa sen luottamuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin, johon kasvokkaisissa kohtaamisissa päästään? Toimiiko tekniikka moitteettomasti ja vältymmekö häiriöltä? VäsytämmeköContinue reading “Kohti kesää ja hanketaukoa”

Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä

Oppiminen on olennainen osa työelämää – jopa siinä määrin, että yhä useampi kokee työn itsessään olevan nimenomaan jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen on vaativaa, sillä se edellyttää oppijalta toistuvasti luovaa ajattelua ja tarkkaavaisuutta. Avainkysymys onkin, miten jatkuvan oppimisen tulevaisuus saadaan rakennettua inhimilliselle ja sosiaalisesti kestävälle pohjalle? Jatkuvan oppimisen merkitys organisaatioiden kilpailukyvyn ja uudistumisen moottorina on ainaContinue reading “Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä”

Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta 

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee –tilaisuudessa 18.5. teemana oli oppiminen, (työ)hyvinvointi ja johtaminen. Neljä tutkijaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta olivat kertomassa käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä keskustelemassa nykyajan työelämästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Seuraavassa poimintoja tilaisuudesta.  Hanke-esittelyt pähkinänkuoressa  Ensimmäisenä hankkeita esittelivät psykologian laitoksen tutkijat. Professori Saija Mauno kertoi alkuun IJDFIN hankkeesta, jonka keskiössä on työn intensifikaatio sekä kysymys siitä, miten uudet työnContinue reading “Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta “

Tutkimusharjoittelijana etäajassa

Pari viikkoa sitten tutkimusharjoitteluni ”Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä” -hankkeessa päättyi, ja kun nyt katson ajanjaksoa taaksepäin, voin todeta, että opin enemmän kuin osasin aavistaa.  Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen aikana minulle varmistui, että haluan suuntautua työssä oppimiseen sekä kehittää oppimisen johtamisen osaamistani. Mutkia suoristaen voin sanoa, että näin löysin polkuni joKo-hankkeen pariin. Tässä kirjoituksessa avaan lyhyestiContinue reading “Tutkimusharjoittelijana etäajassa”

Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)

*Palaamme tässä blogissa kevääseen 2019. Blogiteksti on julkaistu alunperin joko-hanketta edeltävän HeRMo (Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä) tutkimushankkeemme blogissa. Alkuperäinen teksti: https://hermohanke.wordpress.com/2019/05/29/kestavaa-oppimista-koopenhaminassa/ Mitä on kestävä oppiminen tai oppimisen kestävyys työelämässä? Tämän kysymyksen parissa suuntasimme 13.5.2019 HeRMon kahden projektitukijan, Soilan ja Saran, voimin Kööpenhaminaan pohjoismaiseen Adult Education and Learning konferenssiin. Tapahtuman teemana oli ”Sustainability, innovationsContinue reading “Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)”

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?

Opiskelen aikuiskasvatustiedettä Jyväskylän yliopistossa, ja työskentelen joKo-hankkeessa tutkimusharjoittelijana. Harjoitteluni sijoittuu aikuiskasvatustieteen syventäviin opintoihin. Työsuojelurahaston rahoittama joko-hanke paikantuukin aikuiskasvatustieteilijän ydinosaamisalueelle. Monissa suomalaisissa organisaatioissa kehitetään oppimista tukevia käytäntöjä, mutta toisaalta olen saanut huomata, ettei työelämässä aina tunnisteta aikuiskasvatustieteellistä osaamista. Siksi tässä blogikirjoituksessa parrasvaloon pääsee aikuiskasvatustieteellinen osaaminen ja aikuiskasvatustieteilijän rooli oppimisen ja kasvun asiantuntijana. Väitän, että organisaatiot tarvitsevat aikuiskasvatustieteellistä osaamista kipeämmin kuin vielä itse osaavat tunnistaa.  Täällä Jyväskylässä aikuiskasvatustiede sijoittuu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, ja isossa kuvassa missiomme on ”Oppiminen jaContinue reading “Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?”

JoKo-hankkeen suunnitelmasta A suunnitelmaan B ja toteutukseen C

Tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelu on usein innostava ja luova prosessi. Niin myös joKo-hankkeen kohdalla. Rahoitushakemusta tai hankesuunnitelmaa kirjotettaessa on aina tehtävä ennustuksia: miten ja milloin hanke toteutuu, ketkä siihen osallistuvat, mitä se tuottaa ja millaisia vaikutuksia näillä tuotoksilla on? Akateemisessa maailmassa rahoituksen saaminen ei ole itsestään selvää. Joskus se voi viedä vuosia, joskus tärppää kerrasta.Continue reading “JoKo-hankkeen suunnitelmasta A suunnitelmaan B ja toteutukseen C”

Joko tutkitaan työssä tapahtuvaa oppimista?

Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä (joKo) –tutkimus- ja kehittämishanke starttasi täydellä teholla tammikuussa 2021. Aikakausi, jota elämme, ei voisi olla otollisempi työssä tapahtuvan oppimisen tutkimiselle. Jatkuva oppiminen on esillä valtakunnallisesti sekä koulutuksen että työelämän kentillä. Koronapandemia on pakottanut työikäiset sopeutumaan nopeisiin muutoksiin – liittyivätpä ne sitten etätyöhön, terveysturvallisuuteen tai työsuhteisiin. Teknologiat ja digitaalisuus ovat osa jokapäiväistäContinue reading “Joko tutkitaan työssä tapahtuvaa oppimista?”

%d bloggers like this: