Kesän jälkeen loppusuoralle

Juhannusviikko on saapunut ja tuonut mukanaan aurinkoa ja rentoutuvaa mieltä. Lähestyvän kesäloman ja siihen liittyvän odotuksen pystyi aistimaan JoKo-hankkeen viimeisimmässä tiimipalaverissa, joka hyödynnettiin ensi syksyn suunnitteluun ja kiitosten jakamiseen sekä kesälomatunnelman virittämiseen. Rennon keskustelun ohella ilmassa oli myös haikeutta ja uuden odotusta, JoKo-tiimin muuttaessa syksyllä muotoaan. JoKo-hanke on ollut käynnissä nyt lähes 1,5 vuotta, jostaContinue reading “Kesän jälkeen loppusuoralle”

Oppiminen ei tapahdu kello kaulassa

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, työikäisten osaamista tulee kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Muodollisten koulutusten lisäksi työn arjessa oppimisella on tärkeä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä.   JoKo-hankkeen tutkijat Soila Lemmetty, Marianne Jaakkola ja Kaija Collin kokosivat yhteen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä työssä tapahtuvasta oppimisesta analysoiden viime vuosina julkaistuja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita työssä oppimisenContinue reading “Oppiminen ei tapahdu kello kaulassa”

Haastattelussa Katja Köykkä: Tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta

Osaaminen johtaminen on päivän sana muuttuvassa työelämässä, jossa jokaisen henkilöstön jäsenen – iästä, koulutustaustasta ja työtehtävästä riippumatta – on kyettävä omaksumaan uutta tietoa ja uudenlaisia taitoja. Osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan ole työelämässä yksin yksilön vastuulla, vaan myös organisaatioilla on tärkeä rooli henkilöstön osaamisen edistämisessä. Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen koulutuksen alumni Katja Köykkä tarkasteli pro gradu tutkielmassaanContinue reading “Haastattelussa Katja Köykkä: Tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta”

“Sinulle on postia, tutkijalta!” 

Mitä tutkimusviestinnästä tulisi tietää? Mitä tutkimushanke oikeastaan tekee sosiaalisessa mediassa ja kenen tulisi ylipäätään kiinnostua tutkimusviestinnästä? Tässä blogipostauksessa pohdimme sitä, mitä viesti tutkijalta pitää sisällään sekä tarkastelemme viestintää yhtenä tutkimustyön tärkeänä osana. Pohdimme myös tieteellisen tiedon saavutettavuutta, sillä tutkimusviestinnän taustalla on aina tutkimuksen, tutkimustulosten ja tieteen saavutettavuus.   Tutkimustyön lähtökohtana on tiedon lisääminen tietystä asiasta taiContinue reading ““Sinulle on postia, tutkijalta!” “

Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä -teemaryhmä herätti kiinnostusta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät vuosimallia 2022 järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi Tampereen yliopiston toimesta etätoteutuksena to 10.2. – pe 11.2 ajalla. Päivien teemana oli jatkuva aikuiskasvatus ja sekös olikin mitä parhain lähtökohta myös päivillä järjestetylle teemaryhmälle ‘Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä’. JoKo-hankkeen tutkijat toteuttivat kyseisen teemaryhmän yhteistyössä Cool@work (Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet työpaikoilla) -hankkeen toimijoiden kanssa.Continue reading “Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä -teemaryhmä herätti kiinnostusta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä”

Esimiehellä on avainrooli: Miten sinä johdat tiimisi ja yksilöiden osaamista vuonna 2022?

Vuosi 2022 on jo meneillään ja yksilöiden, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden tavoitteet on asetettu. Mitkä ovat tämän vuoden määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joihin tulee yltää? Mitä näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii eri henkilöiltä? Määrällisten tavoitteiden asettaminen voi onnistua helpostikin, mutta tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän osaamisen ja tuen konkretisointi voi olla haastavaa. Uusia tapoja osaamisen kehittämiseen kannattaa innovoidaContinue reading “Esimiehellä on avainrooli: Miten sinä johdat tiimisi ja yksilöiden osaamista vuonna 2022?”

The manager has a key role to play: How will you lead the skills of your team and individuals in 2022?

The year 2022 is already underway and goals have been set for individuals, teams, and entire organizations. What are the quantitative and qualitative targets for this year that need to be met? What does it take for different people to achieve these goals? Setting quantified goals can be easy, but it can be challenging toContinue reading “The manager has a key role to play: How will you lead the skills of your team and individuals in 2022?”

Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia

Oletko koskaan ajatellut, miten ihmiset päätyvät tutkimusavustajiksi hankkeisiin ja mitä he sitten hankkeissa oikeastaan tekevät? Oletko tietoinen, millainen määrä taustatyötä, analyysiä, aineistonhankintaa ja muuta yhteenvetoa tutkimushankkeet pitävät sisällään? Oletko ehkä itsekin kiinnostunut hakeutumaan tutkimusavustajaksi ja haluaisit kuulla kokemuksia aiheesta? Olet juuri oikean blogin äärellä. Tässä tekstissä me kolme JoKo-hankkeessa syksyllä 2021 työskennellyttä tutkimusavustajaa, Marika, KaisuContinue reading “Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia”

Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen

Joko-hankkeen ensimmäinen vuosi on loppusuoralla. On siis hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, miten hanke on edennyt, mitä sen puitteissa ollaan tehty ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Alkuvuodesta hankkeen aloitusta häiritsi koronatilanne, jonka vuoksi aineiston keruun – haastatteluiden – tekeminen paikan päällä organisaatioissa vaihtui etäyhteyksiin. Sairaalaorganisaation osalta haastatteluajankohta oli välttämätöntä siirtää kokonaan syksymmälle, sillä kiire ja pandemiatilanne eiContinue reading “Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen”

Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle

Jokaisessa organisaatiossa rekrytoidessa uutta henkilöstöä käsitellään uuden henkilön perehdyttämistä työtehtäviin, työn tekemisen käytöntöihin ja organisaation kulttuuriin. Organisaatioissa perehdyttäminen on usein jaettu osin henkilöstöhallinnon ja osin lähijohtajan vastuulle tai kokonaan työntekijän lähijohtajan vastuulle. Organisaatioiden on nykypäivänä yhä enemmän panostettava tarjoamaan henkilöstölle jotain enemmän kuin vain työpaikka – jotain minkä takia työntekijä hakeutuisi ja valitsisi juuri kyseisenContinue reading “Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle”