Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia

Oletko koskaan ajatellut, miten ihmiset päätyvät tutkimusavustajiksi hankkeisiin ja mitä he sitten hankkeissa oikeastaan tekevät? Oletko tietoinen, millainen määrä taustatyötä, analyysiä, aineistonhankintaa ja muuta yhteenvetoa tutkimushankkeet pitävät sisällään? Oletko ehkä itsekin kiinnostunut hakeutumaan tutkimusavustajaksi ja haluaisit kuulla kokemuksia aiheesta? Olet juuri oikean blogin äärellä. Tässä tekstissä me kolme JoKo-hankkeessa syksyllä 2021 työskennellyttä tutkimusavustajaa, Marika, KaisuContinue reading “Mukana tutkimushankkeessa – tutkimusavustajien kokemuksia”

Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen

Joko-hankkeen ensimmäinen vuosi on loppusuoralla. On siis hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, miten hanke on edennyt, mitä sen puitteissa ollaan tehty ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Alkuvuodesta hankkeen aloitusta häiritsi koronatilanne, jonka vuoksi aineiston keruun – haastatteluiden – tekeminen paikan päällä organisaatioissa vaihtui etäyhteyksiin. Sairaalaorganisaation osalta haastatteluajankohta oli välttämätöntä siirtää kokonaan syksymmälle, sillä kiire ja pandemiatilanne eiContinue reading “Yksivuotias JoKo-hanke etenee vauhdikkaasti ja tieteellistä ymmärrystä tuottaen”

Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle

Jokaisessa organisaatiossa rekrytoidessa uutta henkilöstöä käsitellään uuden henkilön perehdyttämistä työtehtäviin, työn tekemisen käytöntöihin ja organisaation kulttuuriin. Organisaatioissa perehdyttäminen on usein jaettu osin henkilöstöhallinnon ja osin lähijohtajan vastuulle tai kokonaan työntekijän lähijohtajan vastuulle. Organisaatioiden on nykypäivänä yhä enemmän panostettava tarjoamaan henkilöstölle jotain enemmän kuin vain työpaikka – jotain minkä takia työntekijä hakeutuisi ja valitsisi juuri kyseisenContinue reading “Perehdyttäminen pohjana kestävälle työssä oppimiselle”

Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea

Poliisin työn oppii tekemällä, mutta koulutus on korvaamaton ajokortti. Näin kuvaavat JoKo (lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä) -tutkimushankkeeseen osallistuneet poliisit. Kokemukseen pohjautuvalle ajatukselle löytyy tieteellistä pohjaa, sillä Vuorensyrjän (2015) mukaan poliisien epävirallisten, päivittäisten oppimistilanteiden osuuden on arvioitu olevan huomattavan suuri verrattuna organisaation järjestämään viralliseen koulutukseen. Samaan aikaan yhteiskunnan muutos muuttaa yhtenään poliisien osaamisvaatimuksia (Vanhanen, 2020),Continue reading “Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea”

Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!

Many organizations are once again feverishly thinking about next year’s staff training plans to develop people and organizational skills and learn new things. Probably the company’s human resource’s function has done at least some work and gathered various needs from the business, based on which we are now thinking and planning what programs to implement.Continue reading “Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!”

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua! Useissa organisaatioissa mietitään jälleen kuumeisesti ensi vuoden henkilöstön koulutussuunnitelmia ihmisten ja organisaation osaamisen kehittämiseksi ja uusien asioiden oppimiseksi. Luultavasti yrityksen henkilöstöfunktio on tehnyt ainakin jonkinmoisen työn ja kerännyt erilaisia tarpeita liiketoiminnasta, joiden pohjalta nyt mietitään ja suunnitellaan, mitä ohjelmia toteutetaan. Tärkeää on, että näidenContinue reading “Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!”

Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista

Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoilla? Uusi teos luovuudesta ja oppimisesta syventyy ilmiöiden monipuoliseen luonteeseen esittelemällä uusinta tutkittua tietoa aiheesta. Muutoksessa eläminen tarkoittaa usein selviytymistä ja luovimista erilaisissa, tuntemattomissa tilanteissa. Niin pienet arkisetContinue reading “Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista”

Kohti kesää ja hanketaukoa

JoKo-hanke on pian puolivuotias ja edessä on ensimmäinen pidempi tauko hankkeen historiassa. Ensimmäinen kevät oli tutkimushankkeellemme ja meille tutkijoille yllätyksellinen, mutta antoisa. Monille meistä aineiston kerääminen etäyhteyksin oli vierasta ja sen toteutukseen liittyi monia epävarmuuden tunteita: saammeko luotua haastattelutilanteessa sen luottamuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin, johon kasvokkaisissa kohtaamisissa päästään? Toimiiko tekniikka moitteettomasti ja vältymmekö häiriöltä? VäsytämmeköContinue reading “Kohti kesää ja hanketaukoa”

Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä

Oppiminen on olennainen osa työelämää – jopa siinä määrin, että yhä useampi kokee työn itsessään olevan nimenomaan jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen on vaativaa, sillä se edellyttää oppijalta toistuvasti luovaa ajattelua ja tarkkaavaisuutta. Avainkysymys onkin, miten jatkuvan oppimisen tulevaisuus saadaan rakennettua inhimilliselle ja sosiaalisesti kestävälle pohjalle? Jatkuvan oppimisen merkitys organisaatioiden kilpailukyvyn ja uudistumisen moottorina on ainaContinue reading “Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä”

Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta 

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee –tilaisuudessa 18.5. teemana oli oppiminen, (työ)hyvinvointi ja johtaminen. Neljä tutkijaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta olivat kertomassa käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä keskustelemassa nykyajan työelämästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Seuraavassa poimintoja tilaisuudesta.  Hanke-esittelyt pähkinänkuoressa  Ensimmäisenä hankkeita esittelivät psykologian laitoksen tutkijat. Professori Saija Mauno kertoi alkuun IJDFIN hankkeesta, jonka keskiössä on työn intensifikaatio sekä kysymys siitä, miten uudet työnContinue reading “Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta “