Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea

Poliisin työn oppii tekemällä, mutta koulutus on korvaamaton ajokortti. Näin kuvaavat JoKo (lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä) -tutkimushankkeeseen osallistuneet poliisit. Kokemukseen pohjautuvalle ajatukselle löytyy tieteellistä pohjaa, sillä Vuorensyrjän (2015) mukaan poliisien epävirallisten, päivittäisten oppimistilanteiden osuuden on arvioitu olevan huomattavan suuri verrattuna organisaation järjestämään viralliseen koulutukseen. Samaan aikaan yhteiskunnan muutos muuttaa yhtenään poliisien osaamisvaatimuksia (Vanhanen, 2020),Continue reading “Jatkuva oppiminen on poliisityön arkea”

Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!

Many organizations are once again feverishly thinking about next year’s staff training plans to develop people and organizational skills and learn new things. Probably the company’s human resource’s function has done at least some work and gathered various needs from the business, based on which we are now thinking and planning what programs to implement.Continue reading “Sustainable learning perspectives to support workplace learning: new thinking for people’s development at work!”

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!

Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua! Useissa organisaatioissa mietitään jälleen kuumeisesti ensi vuoden henkilöstön koulutussuunnitelmia ihmisten ja organisaation osaamisen kehittämiseksi ja uusien asioiden oppimiseksi. Luultavasti yrityksen henkilöstöfunktio on tehnyt ainakin jonkinmoisen työn ja kerännyt erilaisia tarpeita liiketoiminnasta, joiden pohjalta nyt mietitään ja suunnitellaan, mitä ohjelmia toteutetaan. Tärkeää on, että näidenContinue reading “Kestävän oppimisen näkökulmat työssä oppimisen tukena: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen uutta ajattelua!”

Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista

Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoilla? Uusi teos luovuudesta ja oppimisesta syventyy ilmiöiden monipuoliseen luonteeseen esittelemällä uusinta tutkittua tietoa aiheesta. Muutoksessa eläminen tarkoittaa usein selviytymistä ja luovimista erilaisissa, tuntemattomissa tilanteissa. Niin pienet arkisetContinue reading “Luovuus kumpuaa epävarmuudesta – ja se on eräs koronapandemian valopilkuista”

Kohti kesää ja hanketaukoa

JoKo-hanke on pian puolivuotias ja edessä on ensimmäinen pidempi tauko hankkeen historiassa. Ensimmäinen kevät oli tutkimushankkeellemme ja meille tutkijoille yllätyksellinen, mutta antoisa. Monille meistä aineiston kerääminen etäyhteyksin oli vierasta ja sen toteutukseen liittyi monia epävarmuuden tunteita: saammeko luotua haastattelutilanteessa sen luottamuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin, johon kasvokkaisissa kohtaamisissa päästään? Toimiiko tekniikka moitteettomasti ja vältymmekö häiriöltä? VäsytämmeköContinue reading “Kohti kesää ja hanketaukoa”

Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä

Oppiminen on olennainen osa työelämää – jopa siinä määrin, että yhä useampi kokee työn itsessään olevan nimenomaan jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen on vaativaa, sillä se edellyttää oppijalta toistuvasti luovaa ajattelua ja tarkkaavaisuutta. Avainkysymys onkin, miten jatkuvan oppimisen tulevaisuus saadaan rakennettua inhimilliselle ja sosiaalisesti kestävälle pohjalle? Jatkuvan oppimisen merkitys organisaatioiden kilpailukyvyn ja uudistumisen moottorina on ainaContinue reading “Ihmistaidot tukevat kestävää oppimista työssä”

Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta 

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee –tilaisuudessa 18.5. teemana oli oppiminen, (työ)hyvinvointi ja johtaminen. Neljä tutkijaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta olivat kertomassa käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä keskustelemassa nykyajan työelämästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Seuraavassa poimintoja tilaisuudesta.  Hanke-esittelyt pähkinänkuoressa  Ensimmäisenä hankkeita esittelivät psykologian laitoksen tutkijat. Professori Saija Mauno kertoi alkuun IJDFIN hankkeesta, jonka keskiössä on työn intensifikaatio sekä kysymys siitä, miten uudet työnContinue reading “Ruusupuisto keskusteli oppimisesta, (työ)hyvinvoinnista ja johtamisesta “

Tutkimusharjoittelijana etäajassa

Pari viikkoa sitten tutkimusharjoitteluni ”Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä” -hankkeessa päättyi, ja kun nyt katson ajanjaksoa taaksepäin, voin todeta, että opin enemmän kuin osasin aavistaa.  Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen aikana minulle varmistui, että haluan suuntautua työssä oppimiseen sekä kehittää oppimisen johtamisen osaamistani. Mutkia suoristaen voin sanoa, että näin löysin polkuni joKo-hankkeen pariin. Tässä kirjoituksessa avaan lyhyestiContinue reading “Tutkimusharjoittelijana etäajassa”

Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)

*Palaamme tässä blogissa kevääseen 2019. Blogiteksti on julkaistu alunperin joko-hanketta edeltävän HeRMo (Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä) tutkimushankkeemme blogissa. Alkuperäinen teksti: https://hermohanke.wordpress.com/2019/05/29/kestavaa-oppimista-koopenhaminassa/ Mitä on kestävä oppiminen tai oppimisen kestävyys työelämässä? Tämän kysymyksen parissa suuntasimme 13.5.2019 HeRMon kahden projektitukijan, Soilan ja Saran, voimin Kööpenhaminaan pohjoismaiseen Adult Education and Learning konferenssiin. Tapahtuman teemana oli ”Sustainability, innovationsContinue reading “Kestävää oppimista Kööpenhaminassa (keväällä 2019)”

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?

Opiskelen aikuiskasvatustiedettä Jyväskylän yliopistossa, ja työskentelen joKo-hankkeessa tutkimusharjoittelijana. Harjoitteluni sijoittuu aikuiskasvatustieteen syventäviin opintoihin. Työsuojelurahaston rahoittama joko-hanke paikantuukin aikuiskasvatustieteilijän ydinosaamisalueelle. Monissa suomalaisissa organisaatioissa kehitetään oppimista tukevia käytäntöjä, mutta toisaalta olen saanut huomata, ettei työelämässä aina tunnisteta aikuiskasvatustieteellistä osaamista. Siksi tässä blogikirjoituksessa parrasvaloon pääsee aikuiskasvatustieteellinen osaaminen ja aikuiskasvatustieteilijän rooli oppimisen ja kasvun asiantuntijana. Väitän, että organisaatiot tarvitsevat aikuiskasvatustieteellistä osaamista kipeämmin kuin vielä itse osaavat tunnistaa.  Täällä Jyväskylässä aikuiskasvatustiede sijoittuu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, ja isossa kuvassa missiomme on ”Oppiminen jaContinue reading “Työelämässä tarvitaan yhä enemmän aikuiskasvatustieteellistä osaamista – tunnistatko aikuiskasvatustieteellisen osaamisen?”