Tutkimushanke

Uusi hanke keskittyy oppimisen johtamiseen ja kestävyyteen työelämässä

Miksi työssä tapahtuva oppiminen toisinaan uuvuttaa ja toisinaan motivoi? Millaiset lähijohtamisen käytännöt edistävät työntekijöiden ja tiimien kestävää oppimista ja osaamisen kehittämistä työn arjessa? Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella käynnistyvässä Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo) –tutkimus- ja kehittämishankkeessa pureudutaan työssä tapahtuvan oppimisen monipuoliseen luonteeseen.

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen vaatimukset ovat läsnä työelämässä: eri toimialojen henkilöstön on opittava uutta ylläpitääkseen osaamistaan ja selviytyäkseen arkisista ongelmanratkaisutilanteista. Työ itsessään nähdään yhä useammin jatkuvana oppimisena.

Viime vuosien tutkimushavaintojen mukaan uuden oppiminen ei ole pelkästään innostavaa vaan myös uuvuttavaa – se on kuvattu myös erääksi tulevaisuuden työterveysriskiksi. Syyt oppimisen kuormittavuuteen liittyvät esimerkiksi digitalisaation tuottamiin jatkuviin muutoksiin työvälineissä ja työn tekemisen tavoissa, mutta myös yleisemmin työn puitteisiin, tukeen ja vastuisiin. Tämä kriittisempi näkökulma on ollut toistaiseksi hyvin vähän esillä työssä oppimisen tutkimuksissa.

Organisaatioiden laadukkaan toiminnan takaamiseksi työntekijöiden oppimisen tulisi kuitenkin olla kestävää: yksilöiden hyvinvointia edistävää, syvää ja pitkäkestoista osaamista tuottavaa sekä laajasti sovellettavaa. Mutta millä tavalla tällainen oppiminen mahdollistetaan?

Hankkeessa kerätään haastattelu- ja havainnointiaineistoa erilaisista organisaatioista: poliisista, sairaalasta sekä teknologiayrityksestä. Tällä tavalla tutkimuksessa voidaan tuottaa kontekstikohtaista ymmärrystä kestävästä oppimisesta ja sitä tukevista johtamiskäytännöistä. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventiokoulutus, jonka vaikutuksia tarkastellaan myös laajemmin työelämän kehittämisen näkökulmasta. JoKo-hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella vuosien 2020 – 2022 aikana ja sitä rahoittaa Työsuojelurahasto.

Kestävästä oppimisesta sanottua:

Monilla toimialoilla ei enää riitä, että työntekijä käy aika ajoin kurssilla. Sen sijaan on oltava mahdollisuuksia oppia työn lomassa, niissä hetkissä, kun uutta ymmärrystä tarvitaan.

Kaija Collin

Tässä hankkeessa pureudumme kestävän oppimisen käsitteeseen. Haluamme selvittää millaisia ovat kestävät oppimisprosessit ja tilanteet ja minkälaiset lähijohtamisen käytännöt juuri näitä tilanteita voivat mahdollistaa. Siten voimme kehittää malleja ja suosituksia myös laajemmin erilaisilla työpaikoilla hyödynnettäviksi.

KAIJA COLLIN

Työntekijät puhuvat esimerkiksi ”kertakäyttöosaamisesta” ja ”puolioppimisesta”. Niillä viitataan osaamisen heikkoon hyödynnettävyyteen sekä liian kiireiseen työarkeen, jossa syväoppimista ei ehdi tapahtua.

Soila Lemmetty


%d bloggers like this: