Julkaisut

Julkaisemme hankkeen aikana tieteellisiä tutkimusartikkeleita, kansantajuisia tekstejä sekä muita teoksia. Listaamme julkaisut tällä sivulla.

Tieteelliset artikkelit

  • Lemmetty, S., Jaakkola, M. & Collin, K. (2022). Jatkuva työssä oppiminen – lähtökohtia, edellytyksiä, seurauksia. Helsinki: Teollisuuden palkansaajat
  • Lemmetty, S. & Collin, K. (2020). Throwaway knowledge, useful skills or a source for wellbeing? Outlining sustainability of workplace learning situations. International Journal of Lifelong Education, early online: https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1804004
  • Lemmetty, S., Glaveanu, V. Forsman, P. & Collin, K. (2020). (Un)sustainable creativity. Different manager-employee perspectives in the Finnish technology sector. Sustainability 12(9), early online: https://doi.org/10.3390/su12093605

Kirjat

Lemmetty, S., Collin, K., Glaveanu, V. & Forsman, P. (Eds.) (2021). Creativity and Learning: Contexts, Processes and Support. Accepted in Palgrave Macmillan studies in Creativity and Culture.

Opinnäytteet

Saari, L. (2021). Poliisien asenteet jatkuvaa oppimista kohtaan työn kontekstissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76439/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106113646.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muut tekstit


We will learn no matter what! Learning is as natural as rest or play. With or without books, inspiring trainers or classrooms, we will manage to learn. Educators can, however, make a difference in what people learn and how well they learn it. If we know why we are learning and if the reason fits our needs as we perceive them, we will learn quickly and deeply.

Malcom Knowles


%d bloggers like this: