Tutkijat

JoKo-hankkeen tiimissämme työskentelee tutkijoita, harjoittelijoita ja tutkimusavustajia Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Olemme aikuiskasvatustieteen, työssä oppimisen ja oppivien organisaatioiden asiantuntijoita. Viime vuosina tiimimme, Kaija Collinin johdolla, on tutkinut oppimisen, johtamisen, luovuuden, itseohjautuvuuden ja yhteisöllisyyden ilmiöitä erilaisilla työpaikoilla. Teemme empiiristä tutkimusta, usein laadullisia ja määrällisiä tutkimusmetodeja yhdistäen. Etnografinen tutkimusote on tutkimustemme taustalla, sillä haluamme ymmärtää organisaatioiden kulttuuria, rakenteita ja käytäntöjä. Lisäksi kiinnostumme yksilöiden kokemuksista ja yhteisöjen puhetavoista. Aikaisemmista hankkeistamme löytyy lisätietoa esim: https://hermohanke.wordpress.com/; https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/jelmo

Kuva: Jukka Jaatinen

Kaija Collin, KT. Dos.

Apulaisprofessori, hankkeen johtaja, kaija.m.collin@jyu.fi / 0400248058

Marianne Jaakkola, KM

Projektitutkija marianne.e.jaakkola@jyu.fi / 0504723008

Kuva: Jenoradesign

Soila Lemmetty, KT

Tutkimuskoordinaattori, tutkija soila.j.lemmetty@jyu.fi / 0408054737

Kuva: Jukka Jaatinen

Panu Forsman, KM

Kouluttaja, tutkija panu.forsman@jyu.fi

Justiina Pihlajamaa, KK

Tutkimusavustaja

Kaisu Hämäläinen, KK

Tutkimusavustaja

%d bloggers like this: