Yhteistyökumppanit / kohdeorganisaatiot

Terveydenhoitoala / Sairaala

Teknologia-ala / Pinja Group

Pinja Group on teknologia-alan suuryritys, joka syntyi vuonna 2020 useiden teollisen digitalisaation yritysten yhdistymisen kautta. Pinjalla työskentelee Suomessa yli 550 henkilöä. Yritys palvelee suomalaisia teollisuus- ja yritysasiakkaita sekä kansainvälisiä organisaatioita yli 30 maassa. Pinjan henkilöstö työskentelee ohjelmistokehittäjinä, teollisuuden suunnittelijoita, IT-asiantuntijoina, automaation osaajina sekä asiakaspalvelun ammattilaisina. Digitalisaatio ja teknologioiden nopea kehittyminen tuottavat teknologia-alalla jatkuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Pinja Groupissa on kehitetty jo pitkään sekä tiimityöskentelyn että johtamisen käytäntöjä yhä vahvemmin oppimista tukeviksi. Virtuaaliset viestintäkanavat ja etätyö ovat osa arkista työtä ja vuorovaikutusta.

http://www.pinja.com

Lisätietoja: HR johtaja Johannes Nikula: johannes.nikula@pinja.com

Turvallisuusala / Poliisi

Poliisin työssä osaamisen ja uuden oppimisen merkitys on oleellista yhteiskunnan ja lain vaatimien tehtävien laadukkaan ja asianmukaisen hoitamisen näkökulmasta. Perus- ja lisäkoulutuksen merkitys poliisin ammattitaidon ja työnteon kannalta on kiistaton, mutta iso osa poliisien oppimisesta toteutuu myös arkisten työtilanteiden lomassa. Poliisiorganisaatio on kiinnostava oppimistutkimuksen kohde moniammatillisen työskentelytavan, yhteiskunnallisten haasteiden ja jatkuvien kehittymistarpeiden sekä tiiviin tiimi- ja parityöskentelyn näkökulmasta. Viime vuosina poliisihallitus on korostanut esimiehen roolia palautteen antajana ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tukijana työuran eri vaiheissa. Tästä syystä kiinnostavaa on tarkastella, millä tavalla oppimisen tukeminen ilmenee käytännön esimiestyön tasolla Poliisissa.

%d bloggers like this: